fbpx
Urho - Siivouspalvelu Tampereella

Urhopesu Oy - Tietosuojakäytännöt

Urhopesu Oy - Tietosuoja-
käytännöt

Päivitetty 18.03.2021

Rekisterinpitäjä:

Urhopesu Oy, 2987083-5

Hämeenpuisto 33, 33200 Tampere

Henkilötietojenkäsittelyn yhteyshenkilö: jaakko@urhopesu.fi

1. YLEISTÄ
Urhopesu Oy noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteita kaikessa henkilötietojen käsittelyssään ja edellyttää sitä myös kaikilta, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun.

2. HENKILÖREKISTEREIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSET:

2.1. ASIAKASSUHTEEN HOITO
Käsittelemme asiakasrekisterissämme olevia henkilötietoja ainoastaan asiakassuhteesta johtuvien velvoitteiden hoitamiseen ja laskutukseen, sekä muuhun asiakassuhteen vuoksi tarpeelliseen asiakasviestintään.

2.2. SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI
Käsitellessämme henkilötietojasi sähköiseen suoramarkkinointiin, eli esimerkiksi sähköpostimarkkinointiin, pyydämme aina nimenomaisen suostumuksen Sinulta. Mikäli olet suostumuksen meille antanut, voit milloin tahansa peruuttaa sen laittamalla pyynnön tässä selosteessa tarkoitetulle yhteyshenkilölle. Ohjeet suostumuksen peruuttamiseen löydät myös jokaisen markkinointiviestin lopusta.

2.3. TAVALLINEN SUORAMARKKINOINTI
Toiseksi hyödynnämme markkinointirekisterissämme olevia tietoja puhelimitse toteutettavassa suoramarkkinoinnissa. Tässä tarkoituksessa emme pyydä ennakollista suostumusta Sinulta henkilötietojen käsittelyyn, mutta Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää meitä käsittelemästä henkilötietojasi tähän tarkoitukseen. Voit ilmoittaa asiasta ollessamme Sinuun yhteydessä puhelimitse suoramarkkinointitarkoituksessa, tai laittamalla viestiä tässä selosteessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

2.4. TYÖNHAKIJAT
Säilytämme saamiamme työhakemuksia maksimissaan 6 kuukautta laskettuna siitä, kun työhakemus saapui käsiteltäväksemme. Mikäli työnhakija tulee valituksi, säilytetään työhakemuksia koko työsuhteen ajan.

3. EVÄSTEET

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, jotka auttavat meitä arvioimaan sivustolla tapahtuvaa liikennettä. Emme kuitenkaan kerää ip-osoitteita, tai muutakaan luonnollista henkilöä yksilöivää tietoa.

4. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin tiedot saamme suoraan rekisteröidyiltä. Markkinointirekisterin henkilötiedot saamme suoraan rekisteröidyiltä, julkisista tietolähteistä tai markkinointilistojen tarjoajilta. Silloin, kun henkilötietoja kerätään muualta kuin rekisteröidyiltä itseltään, pyrimme varmistumaan henkilötietojen oikeellisuudesta sopimuksin ja käyttäen ainoastaan luotettavia tunnettuja toimijoita.

5. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTO ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Luovutamme henkilötietoja ainoastaan luotetuille yhteistyökumppaneille, jotka sitoutuvat käsittelemään henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Lähtökohtaisesti emme käsittele henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolella.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja säilytetään eri käyttötarkoituksia varten eri aika. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on niiden käyttötarkoituksen tai kansallisen lainsäädännön perusteella perusteltua.

Laskutustietoja säilytetään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona asiakkaalle viimeksi toteutettiin toimeksianto.

Suostumukseen perustuvia henkilötietoja säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, taikka käyttötarkoitus, johon henkilötiedot on kerätty, päättyy.

Edellä mainituista säilytysajoista voidaan poiketa rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta, taikka lakisääteisestä velvoitteesta johtuen.

Tarkastelemme perustetta henkilötietojen käsittelylle vuosittain, ellei rekisteröidyn tekemästä tietopyynnöstä muuta johdu.

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus.

Erityisesti rekisteröidyllä on suoramarkkinointia tehtäessä oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyn tulee osoittaa pyynnöt oikeuksiinsa pääsemiseksi tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle todisteellisesti.

8. LISÄTIETOJA

Lisätietoja Urhopesu Oy:n henkilötietojen käsittelystä saat sähköpostitse osoitteesta jaakko@urhopesu.fi