fbpx
Urhopesu Oy - Siivouspalvelu Tampereella

Palveluehdot

Palveluehdot koskevat kaikkia Urhopesu Oy:n tarjoamia palveluita, kuten jatkuva kotisiivous, kertasiivous, toimitilasiivous, sekä ikkunanpesu.

1. KOTITALOUSVÄHENNYS
Kotitalousvähennyksen saa ilmoittamalla kustannustiedot verottajalle omassa verotuksessa. Vähennyksen saa veronpalautuksena tai verokortilla.

2. SALASSAPITOVELVOLLISUUS
Luotettavuus- ja laatuvaatimukset ovat meille erittäin tärkeitä.
Urhopesu Oy:n kaikki työntekijät toimivat tiukan salassapitovelvollisuuden alaisena.

3. TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET
Urhopesu Oy sitoutuu toimittamaan tilatun palvelun aikataulussa.
Olemme vakuuttaneet toimintamme vastuuvakuutuksella 500 000 euroon saakka.
Sitoudumme nimeämään asiakaskohtaisen yhteyshenkilön jokaiselle asiakkaalle.

4. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET
Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen paikkansa pitävyydestä.
Asunto tulee olla siten järjestelty, että Urhopesu Oy:n työntekijät pääsevät suorittamaan tehtävänsä. Esimerkiksi siivouksissa tiskit ja lelut kerätty pois, ikkunanpesussa ikkunat esteettömästi avattavissa.

5. TOIMITUSEHTO
Urhopesu Oy käyttää palvelun tuottamisessa peruspuhdistusaineita.
Emme sitoudu kalkinpoistoon ilman erillistä sopimusta.

6. LASKUTUSEHTO
Laskutus tapahtuu asiakkaan toivomalla tavalla, ensisijaisesti sähköpostitse.
Asiakas sitoutuu maksamaan laskun 14 päivän sisään.

7. HINNOITTELU
Pidätämme oikeuden muutoksiin hinnoittelussa. Laskujemme maksuehto on 14 päivää palvelun suorittamisesta. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan lain mukainen.

8. VASTUU JA VAHINGOT
Urhopesu Oy vastaa suoranaisista ja välittömistä vahingoista, jotka sen palveluksessa oleva henkilö on aiheuttanut. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät Urhopesu Oy:n vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti. Urhopesu Oy:n vastuuta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon asiakkaan myötävaikutus vahingon syntymiseen, asiakkaan antamien tietojen tai toimintaohjeiden puutteellisuus tai virheellisyys sekä se, olisiko asiakas voinut estää tai rajoittaa syntyneen vahingon laajuutta. Urhopesu Oy ei vastaa missään olosuhteissa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

9. KELIVARAUS IKKUNANPESUSSA
Tavoite on, että Urhopesu Oy toimittaa sovitun palvelun sovittuna ajankohtana. Mikäli sää osoittautuu ylivoimaiseksi esteeksi palvelun tuottamiselle, pidättää Urhopesu Oy oikeuden siirtää ajankohtaa.

10. REKLAMAATIO
Mikäli asiakas on tyytymätön palveluun, siitä tulee ilmoittaa (1) vuorokauden kuluessa palvelun suorittamisesta. Aiheelliset reklamaatiot Urhopesu Oy korjaa viivytyksettä.

11. ERIMIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISEMINEN
Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä keskinäisin neuvotteluin.
Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa.